Kontakt
 
Članovi društva


 
   
   
Drustvo za tehniku zavarivanja - Istra
Fižela 7
52100 Pula

tel: 052 386 011
fax: 052 386 328

Matični broj: 1802399
Žiro račun: 2407000-1118044097,OTP Banka
 

IME I PREZIME

FUNKCIJA

TVRTKA

E-MAIL

TEL:

 

 

 

 

 

Mario Lovrić, dipl.ing, EWE

PREDSJEDNIK UDRUGE I PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Uljanik Brodogradilište d.d

mario.lovric@uljanik.hr 

0914390345

Nihad Crnalić, dipl.ing, EWE

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA I ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Uljanik Brodogradilište d.d

nihad.crnalic@uljanik.hr

 

Milan Bičić, dipl.ing, EWE

TAJNIK

Tehnomont – Brodogradilište Pula d.o.o

milan.bicic1@pu.htnet.hr

098 466 987
ili
091 4669877

Valter Klobas, dipl.ing

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Uljanik Brodogradilište d.d

valter.klobas@uljanik.hr

 

Marjan Rudan, dipl.ing
 

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Optimus d.o.o

optimus@inet.hr

 

 

Davor Mandić, mr.sc,

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Uljanik, PIS

davor.mandic@uljanik.hr