01.04.2012 - ODRŽANA 2. IZBORNA SKUPŠTINA

U četvrtak 29.03.2012 sa početkom u 18.00 u prostoru DTZ Istra unutar Brodogradilišta Uljanik je održana 2. Izborna Skupština DTZ Istra.

Skupština Društva je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2011. godinu.

Nakon podnošenja i usvajanja Izvještaja za 2011. godinu, Skupština je dala razrješnicu dosadašnjem Predsjedniku, Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Tajniku Društva, te izabrala novog Predsjednika, Upravni odbor, Nadzorni odobr i Tajnika.

Odlukom Skupštine za Predsjednika je izabran Mario Lovrić.

Upravni obor:

Mario Lovrić
Valter Klobas
Nihad Crnalić
Marijan Rudan
Davor Pliško

Nadzorni odbor:

Paulo Vrh
Mladen Gotesman
Dejan Juraga

Tajnik:

Milan Bičić


Nakon izbora Skupština je jednoglasno prihvatila Plan rada i Financijski plan za 2012. godinu.

Pocetna