01.12.2013 - Održan 9. seminar DTZ Istra

"Društvo za tehniku zavarivanja Istra" je 28.11.2013. tradicionalno organiziralo 9. po redu jednodnevni seminar u Hrvatskoj gospodarskoj komori - županijskoj komori Pula, "Zavarivanje i sigurnost na radu“.
Prilikom otvaranja spomenuto je da DTZI radno obilježava desetogodišnjicu postojanja, a da slijedeće godine planira organizirati i jubilarni 10. seminar.
Prezentirane su slijedeće teme:
1. Prilagođavanje pogona za izradu zavarenih metalnih konstrukcija, prema EN normi, T. Tucman
2. Uređaji za zavarivanje i sigurnost na radu, M. Rudan
3. Odsisi i filtriranje dimova pri zavarivanju, J. Vukšić
4. Toplinsko naštrcavanje i zaštitna oprema postupka.T.Klobučarević - ova tema je objavljena u zborniku, ali zbog bolesti autora nije prezentirana

Osim ovoga održana su i 2 reklamna predavanja i to:
1. Cromatec- predstavljanje nove generacija uređaja za zavarivanje i mogućnosti Cromatec-a
2. Metris- centar za istraživanje materijala, mogućnosti ispitivanja metala i zavarenih spojeva

Na seminaru je još bila organizirana mogućnost razgledavanja štandova, gdje je izlagalo 7 tvrtki

Na seminaru je sudjelovalo 60 sudionika i desetak studenata Politehnike.
Od tvrtki i ustanova na seminaru su bili prisutni:
1. Brodogradilište Uljanik
2. Brodogradilište 3. Maj
3. Brodogradilište Tehnomont
4. Uljanik Strojogradnja
5. Uljanik Proizvodnja opreme
6. Uljanik TESU SZZ
7. Elektroda Zagreb
8. Metris - Pula
9. Eurotehnika - Zagreb
10. Metalvar - Zagreb
11. Trea Trade - Rijeka
12. Cromatec -Samobor
13. Abicor Binzel- predstavništvo Pula
14. 3M - predstavništvo Zagreb
15. UTP - bez sudionika prisutan kroz oglas u brošuri
16. Studenti Politehičke škole u Puli
18. Zajednica Tehničke kultura Istarske županjije i Grada Pule
19. HGK - Pula

Teme su bile aktualne i primjerene većini sudionika. To je rezultiralo aktivnim sudjelovanjem većine sudionika i to ne samo postavljanjem pitanja, već živom raspravom koja se povela oko pojedinih tema.
Na kraju seminara sudionici su pohvalili upravo način prezentiranja pojedinih tema i kvalitetnu diskusiju. Sugestiju koju su dali sudionici za mogućnost podizanja ovog seminara na još veću razinu bilo bi prezentiranje praktičnog zavarivanja.
To ne bi bilo moguće bez ulaska u Brodogradilište, a to će biti izazov Upravnom odboru da pokuša naći adekvatno rješenje za slijedeći seminar.

Pocetna