27.03.2017 - 11. SEMINAR - KADROVI U ZAVARIVANJU - 5.4.2017, HGK PULA

Ovoga smo se puta odlučili za seminar koji će se baviti tematikom kadrova u zavarivanju, točnije rečeno deficitarnih kadrova, a to su zavarivači, ali i ostali proizvodni kadrovi vezani uz zavarivanje i šire u brodogradnji.

Tematika razvoja tehnologija zavarivanja i općenito proizvodnje u svim segmentima industrije i društva općenito ostaje samo po sebi samo prazna apstrakcija ukoliko u to nisu uključeni ljudi koji u konačnici svojim znanjem i vještinama izrađuju proizvod.

Problem nedostatka zavarivača i njihove izobrazbe, koji je posebno izražen u brodogradnji obzirom na brojnost koja se traži, naročito je izražen u posljednjih nekoliko godina.
Sustav obrazovanja zavarivača u Hrvatskoj je prepušten tvrtkama koje samostalno prema vlastitim potrebama educiraju zavarivače i ostale proizvodne kadrove i izuzet je od obrazovnog sustava u cjelini, pa tako u srednjim školama više i ne postoje usmjerenja za zavarivače, brodomontere i ostala proizvodan zavarivanja u brodogradnji.
Ovaj problem zaslužuje puno veću pažnju u društvu od one koja mu se trenutačno pridaje i zaslužuje analizu ne samo sa područja struke nego i sa šireg sociološkog i društvenog aspekta.
Na seminar smo zato pozvali više predavača iz više područja.
Gosp. Jorge J. Huete, Predsjednik Španjolskog društva za tehniku zavarivanja će nam predstaviti iskustva izobrazbe zavarivača u Španjolskoj. Na seminaru će biti osiguran prijevod sa engleskog na hrvatski jezik .
Gosp. Željko Habek, koji se već dugo godina bavi izobrazbom zavarivača u Slavonskom Brodu, će nam predstaviti njegova iskustva i njegovo viđenje problema.
Direktorica HUP-CRO industrije iz Hrvatske udruge poslodavaca, gospođa Marija Šutina će nam predstaviti aktivnosti HUP-a za rješavanje ovog problema.
Gosp. Đino Šverko, Regionalni povjerenih SMH-IS predstaviti će pogled Sindikata na ovu problematiku

PROGRAM SEMINARA:

09:00 – 09:10
OTVARANJE SEMINARA

09:10 – 9:40 1.Tema
Welder`s Training & Certification: Effective old & new ways to improve performances (Spanish experience),
Mr. Jorge J. Huete: Aeronautical Engineer by the Polithecnic school of Madrid.
General Manager of CESOL, spanish Welding Association. Member of AWS, EWF & IIW.

09:40 – 9:55
DISKUSIJA NA PRVU TEMU

09:55 – 10:25 2.Tema
„Cjeloživotno obrazovanje zavarivača – novi pristup,
Željko Habek, dipl.ing, Učilište ULJANIK
Predstojnik podružnice Slavonski Brod

10:25 – 10:40
DISKUSIJA NA DRUGU TEMU

10:40 – 11.30
RAZGLEDANJE ŠTANDOVA I ZAKUSKA

11:30 – 11:45 3.Tema:
“Aktivnosti HUP-a za osiguranje kvalificirane radne snage u metalskom sektoru i brodogradnji”
Marija Šutina, Direktorica HUP-CRO industrije i granskih udruga, Hrvatska Udruga poslodavaca

11:45 – 12:00
DISKUSIJA NA TREĆU TEMU

12:00-12:20 4.Tema:
„Zajedno u edukaciji za poznatog poslodavca“, Đino Šverko, Regionalni povjerenik SMH-IS

12:20-12:35
DISKUSIJA NA ČETVRTU TEMU

12:35-12:50 REKLAMNO PREDAVANJE:
Zaštita kadrova u zavarivanju - ESAB osobna zaštitna oprema zavarivača, tvrtka Metalvar d.o.o Zagreb

12:50-13:05 REKLAMNO PREDAVANJE:
Edukacija zavarivačkih kadrova u tvrtci „Trea Trade“, tvrtka Trea Trade d.o.o, Viškovo-Rijeka

Pocetna